‘Curriculum’ la noi şi la alții

Am auzit în ultima vreme vorbindu-se despre introducerea fracțiilor în materia de clasa a 2- sau despre abordarea multidisciplinară a unor concepte. Toată aceste subiecte au legătură cu ceea ce numim ‘Curriculum’. În limba latină ‘curriculum’ are sensul de cursă, alergare. În sensul lui modern, s-au elaborat de-a lungul timpului mai multe definiţii si noţiuni conexe, care au ca element comun procesul educațional în ansamblul sau.

curricula-scolara

Referindu-se la Curriculum naţional, Ministerul Educației precizează:

“Curriculumul naţional este ansamblul coerent al planurilor-cadru de învăţământ, al programelor şcolare şi al manualelor şcolare din învăţământul preuniversitar (Legea învăţământului)”

Curriculumul naţional reprezintă:

„ansamblul proceselor educative şi al experienţelor de învăţare prin care trece elevul pe durata parcursului său şcolar; ansamblul documentelor şcolare de tip reglator, în cadrul cărora se consemnează datele esenţiale privind procesele educative şi experienţele de învăţare pe care şcoala le oferă elevului.” (HG nr. 231/ 2007)

Conform Ministerului Educatiei elementele constitutive ale curriculumului sunt: planul-cadru de învățământ, care se referă la discipline și numărul de ore și programa școlară, care stabilește conținutul fiecărei materii sau discipline școlare. Curriculum-ul Național cuprinde următoarele arii curriculare in care sunt grupate disciplinele școlare: Limbă şi comunicare, Matematică şi ştiinţe ale naturii, Om şi societate, Arte, Educaţie fizică şi sport, Tehnologii, Consiliere şi orientare.

Din păcate, explicațiile ministerului se opresc aici. Dincolo de cuvinte, șabloane sau definiții, Curriculum-ul reprezintă în România o umbrelă pentru ceea ce se predă în școală (câte ore pe săptămână, ce materii, ce opționale există) și nu oferă o viziune clară asupra scopului final al educatiei, și anume, ce fel de oameni trebuie să formeze școala.

În alte țări este acordată o mult mai mare importanță acestui subiect și există o multitudine de resurse atât pentru profesori, cât și pentru părinți pentru a facilita înțelegerea, aplicarea și implementarea curriculum-ului la nivel național. Puteți vedea mai jos cum arată website-ul care prezintă curriculumul în Scoția și cum arată la noi.

În Scoția curriculumul este văzut ca tot ansamblul de concepte care contribuie la formarea individului în timpul scolii. De aceea, pe lângă discipline și programe școlare se acordă un rol foarte important competențelor pe care trebuie să le dobândească un copil pentru a deveni un cetățean responsabil, capabil, încrezător în forțele proprii și dispus să contribuie la dezvoltarea societății dar este important și modul în care se evaluează aceste competente.

În cazul în care copilul dumneavoastră merge la o grădiniță sau o școală de stat, lucrurile sunt destul de clare în privința curriculum-ului. Exista o programă școlară standard, un numar de ore reglementat de documentele specifice iar evaluarea se realizează prin bine cunoscutele teste naționale. Daca însă optați pentru o școală privată sau internațională, trebuie să fiți atenți la câteva aspecte:

Daca instituția este acreditată de ministerul educatiei nationale programa școlară va fi cea impusă de minister; daca însă grădinița sau școală urmează un alt program educațional, trebuie să vă informați în legătură cu acesta. De exemplu, în Bucuresti există câteva școli internaționale care au diferite abordari educaționale și urmează un anumit tip de curriculum.

AISB (http://www.aisb.ro/page.cfm?p=1) urmeaza programul International Baccalaureate (http://www.ibo.org/general/who.cfm), un curriculum ce pune accent pe dezvoltarea personală, intelectuală și socială în contextul globalizării societății.

British School of Bucharest (http://www.britishschool.ro) urmeaza curriculumul din Anglia ‘National Curriculum’ (http://www.nationalcurriculum.co.uk), un program educațional bine structurat care pune accentul pe dezvoltarea academică, în special în disciplinele matematică și limbă engleză.

International School for Primary Education InSPE (http://www.inspe.ro) urmeaza ‘Curriculum for Excellence’ din Scoția (http://www.educationscotland.gov.uk/thecurriculum/whatiscurriculumforexcellence/index.asp), un program coerent, flexibil, cu o abordare noua asupra educației, ce presupune dezvoltarea holistica a copilului și formarea unor competențe, deprinderi și abilități necesare în lumea de azi.

A nu se face confuzie între curriculum și metodă. Aici ma refer la școlile Waldorf, Montessori, Reggio Emilia, Step by Step, care trebuie să urmeze un curriculum,mai ales în sensul de conținut care trebuie acoperit, dar folosesc metode și resurse proprii pentru a ajuta elevii să dobândească cunoștințele și abilitățile impuse de un anumit curriculum.

E adevarat că nu este nevoie ca părinții să știe foarte multe elemente tehnice referitoare la curriculum. Însă când înscriem un copil la școală, trebuie să cunoaștem ce curriculum urmează școala respectivă (Romanesc, Englezesc, Scoțian, American etc), ce metode de predare se folosesc (se bazează pe învățarea activă și senzorială, pun accent pe dezvoltarea academică sau pe o dezvoltare holistica a copilului, care să includa și inteligența socială și emoțională) și ce mijloace de evaluare utilizeaza (note, calificative, teste internaționale etc) . De asemenea, dacă un copil trece de la un sistem educațional la altul, trebuie să ne asigurăm că școala are capacitatea de a ajuta copilul să recupereze în ariile pe care nu le-a aprofundat la școala veche și să se acomodeze în noul context educațional.

Diana Mihalache

VN:F [1.9.22_1171]
Votează acest articol!
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
‘Curriculum’ la noi şi la alții, 5.0 out of 5 based on 1 rating
Diana Mihalache

Despre Diana Mihalache

Cu o experiență de peste 15 ani în educație, Diana Mihalache lucrează în prezent ca profesor la școala internațională InSPE (www.inspe.ro), unde predă în limbile engleză și franceză copiilor între 4 si 11 ani. Îi place să fie la curent cu noutățile din domeniul educațional și să împărtășească la randul ei din experiența și cunoștințele acumulate pe rețelele de socializare, dar și pe blogul personal www.educatorulcurajos.blogspot.com. Este pasionată de descoperirea și implementarea unor noi metode și strategii educaționale, care să fie compatibile cu cerințele societății actuale.

Comentarii

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *